Ochrona danych

Państwa bezpieczeństwo danych w DefShop
 
Przepisy o ochronie danych Defshop
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy DefShop GmbH (następnie zwana Defshop), Franklinstraße 12a - 13, 10587 Berlin, informuje Państwa do jakiego celu i w jaki sposób Defshop pobiera i przetwarza Państwa dane. 

Państwa dane osobowe
Defshop dostosowuje się przy zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych do obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności do federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), i będzie traktować Państwa dane w sposób odpowiedzialny i dokładny.
Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą Państwa osobistych i/lub merytorycznych relacji i pozwalają wywnioskować Państwa tożsamość (np. nazwisko i adres e-mail).
Strona internetowa i systemy Defshop są chronione dzięki technicznym i organizacyjnym środkom przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez nieuprawione osoby. Pomimo regularnych kontroli nie jest możliwa całkowita ochrona przeciw wszystkim zagrożeniom.

Wyszukiwanie SEMKNOX
Nasza strona internetowa wykorzystuje w ramach wewnętrznego wyszukiwania produktów usługę firmy SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden. Przy jej pomocy zostaną Państwu wyświetlone pasujące produkty do zadanego przez Was zapytania. W tym celu Państwa zapytanie zostanie bezpośrednio przesłane do SEMKNOX. Obejmuje ono również przesłanie Państwa adresu IP oraz ew. przydzielonego ID sesji. Obie informacje mogą posiadać związek z danymi osobowymi. Przesyłanie innych danych osobowych nie ma miejsca.

SEMKNOX stosuje w tym celu tzw. „Ciasteczka“, są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają skuteczne przeprowadzenie przez Państwa wyszukiwania. Informacje wygenerowane przez ciasteczka na temat użytkowania funkcji wyszukiwania przez Państwa jako użytkownika są przesyłane na serwer w Niemczech hostowany przez SEMKNOX. Na nasze zlecenie SEMKNOX użyje tych danych, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Ciasteczko zawiera nadane ostatnio przez SEMKNOX QueryId i zostanie zapisane na 24h.

Przetwarzanie informacji wygenerowanych przez ciasteczko i przesłanych do SEMKNOX następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE do celów tworzenia naszej strony internetowej według potrzeb.

Zastosowanie Państwa danych osobowych
Defshop wykorzystuje Państwa dane, aby móc wypełnić zawartą z Państwa umowę (w szczególności w celu wysyłki, do rozpatrzenia reklamacji, do realizacji płatności i ewentualnie do sprawdzenia zdolności kredytowej). Państwa dane zostaną zapisane, dopóki będą one wymagane do należytego prowadzenia przedsiębiorstwa (np. z przyczyn podatkowych).

Oferty przez e-mail/newsletter
W przypadku zakupu przez Państwa jednego lub większej ilości artykułów w Defshop (stały klient), chcielibyśmy przesyłać Państwu drogą elektroniczną (e-mail) kolejne dokładnie wybrane oferty podobnych artykułów z naszego asortymentu. Dane osobowe obejmują zarówno imię, nazwisko, datę urodzenia, jak również
adresy kontaktowe i aktualne dane sprzedaży (jak bony i członkostwa). Poprzez rejestrację potwierdzają Państwo, że mają powyżej 14 roku życia. Posiadają Państwo w każdej chwili możliwość zrezygnowania z otrzymywania ofert drogą elektroniczną (e-mail), przez kliknięcie na końcu danej wiadomości e-mail na link „Rezygnacja z newslettera“ lub przez zwrócenie się do naszego serwisu klienta (tel.: 030 40998241, Faks: 030 409982401, e-mail: [email protected]). Przez to nie powstają żadne inne koszty jak tylko koszty przekazania według taryfy podstawowej.

Poza tym posiadają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania naszego newslettera bez wcześniejszego zakupu, w tym celu należy podać w polu rejestracja do newslettera Państwa adres e-mail, kliknąć przycisk zamówienia i następnie w potwierdzającej wiadomości przesłanej na Państwa adres e-mail kliknąć link aktywujący. Posiadają Państwo w każdej chwili możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości newslettera, przez kliknięcie na końcu danej wiadomości e-mail na link „Rezygnacja z newslettera“ lub przez zwrócenie się do naszego serwisu klienta (tel.: 030 40998241, Faks: 030 409982401, e-mail: [email protected]).

Dostęp osób trzecich do Państwa danych
DefShop nie udziela osobom trzecim dostępu do Państwa danych osobowych, o ile nie wymagane jest to do wypełnienia umowy lub jest prawnie wymagane (np. w celach ścigania przestępstwa). W szczególności nie zostaną przekazane Państwa dane osobowe do celów reklamowych osób trzecich.

ABlyft

Dostawca:
ABlyft jest usługą firmy Conversion Expert GmbH, Zeppelinring 52c, 24146 Kiel, Niemcy.
https://ablyft.com
Cel śledzenia:
ABlyft gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika.
Przetwarzanie danych osobowych:
Żadne dane osobowe nie są przechowywane na platformie ani do niej przesyłane. Dane są anonimizowane i przechowywane w formie zagregowanej.
Czas przechowywania:
Dane użytkownika (identyfikatory itp.) nie są przechowywane.
Opcja zapobiegania przetwarzaniu (opt-out):
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się korzystaniu z ABlyft, klikając poniższy link:
https://www.def-shop.pl/?ablyft_opt_out=true
Przekazywanie danych do krajów trzecich?
Nie

Zastosowanie cookies
Na różnych stronach stosujemy cookies, aby atrakcyjnie projektować naszą witrynę dla odwiedzających i umożliwić korzystanie z istotnych funkcji. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Najwięcej stosowanych przez nas cookies jest usuwanych z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne cookies). Inne cookies pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera przy następnej wizycie (tzw. trwałe cookies). Osobom trzecim nie wolno przez naszą stronę zbierać, przetwarzać lub korzystać z danych osobowych.

Google Analytics/narzędzia do analizy stron WWW
Strona internetowa Defshop korzysta z Google Analytics narzędzia do analizy stron WWW, firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Wygenerowane przez cookie informacje o Państwa użytkowaniu niniejszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Defshop czyni adres IP anonimowym (anonymizeIp() tzw. IP-Masking), dlatego Państwa adres IP jest skracany przez Google wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, stronach umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w szczególnych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie Defshop Google korzysta z tych informacji, aby przeanalizować Państwa korzystanie ze strony internetowej w celu zestawienia raportów z aktywności witryny internetowej oraz przedstawienia wobec Defshop dalszych usług połączonych z użytkowaniem witryny i Internetu. Przekazany z Państwa przeglądarki adres IP w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Zapisaniu cookies można zapobiec przez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki internetowej; chcielibyśmy jednak nadmienić, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można korzystać w pełnym wymiarze z niektórych funkcji na stronie internetowej Defshop. Mogą Państwo poza tym zapobiec pobieraniu utworzonych dzięki cookie i powiązanych z Państwa korzystaniem ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP) jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in dostępny pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Poza tym zapisywane są też ciasteczka firmy Google Inc., które zbierają i zapisują informacje na temat zachowania podczas serfowania w Internecie odwiedzających stronę do celów marketingowych w formie zanonimizowanej. Dzięki temu na stronach osób trzecich mogą być wyświetlane ukierunkowane rekomendacje produktu w formie banerów lub ogłoszeń reklamowych (tzw. wydawca). Danych tych nie można wykorzystać do osobistej identyfikacji odwiedzających stronę. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie do potrzebnego tworzenia lub polepszania oferty. Inne zastosowanie lub przekazywanie osobom trzecim nie następuje. Wszystkie ważne informacje o ciasteczkach Google znajdują się na (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl).
Jeśli nie chcą Państwo akceptować ciastek naszych usługodawców i partnerów, to w ustawieniach swojej przeglądarki należy wybrać „Blokada ciasteczek innych usługodawców”. Z reguły na pasku menu przeglądarki jest wyświetlane poprzez funkcję pomocy, jak można odrzucić ciasteczka i już zapisane wyłączyć. Szczegółowe informacje, jak można dokonać ustawień w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce można otrzymać po kliknięciu na poniższy link (https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl).
Zalecamy przy wspólnie używanych komputerach, które są tak ustawione, że akceptują ciasteczka i ciasteczka flash, po zakończeniu zawsze się całkowicie wylogować.

Poa tym na stronie internetowej Defshop zbierane są i zapisywane przez Webtrekk, narzędzie do analizy stron WWW firmy Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin, dane, z których przy zastosowaniu pseudonimów sporządzane są profile użytkowania. Niniejsze profile użytkowania służą do analizy zachowania odwiedzających i są analizowane do ulepszenia i odpowiedniego do potrzeb projektowania naszej oferty. Odnośnie tego mogą zostać zastosowane cookies. To są małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze odwiedzającego stronę i w ten sposób umożliwiają rozpoznanie podczas ponownych odwiedzin. Utajnione profile użytkowania nie są bez osobno udzielonego, wyraźnego zezwolenia zainteresowanego łączone z danymi osobowymi o nosicielu pseudonimu. Zbieraniu i zapisywaniu danych w celach analizy stron WWW mogą Państwo się sprzeciwić w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o zwrócenie się do naszego serwisu klienta (tel.: 030 40998241, Faks: 030 409982401, e-mail: [email protected]).

Zastosowanie Facebook Social Plugins
Oferujemy Państwu możliwość podzielenia się określonymi zawartościami strony internetowej Defshop z Państwa znajomymi na Facebooku. W tym celu korzystamy z tzw. modułów Facebook social plugins. Niniejsze plugins są oddawane do dyspozycji przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Widok i wygląd Facebook social plugins znajdą Państwo tutaj, o dalszych ogólnych informacjach dotyczących social plugins można tutaj przeczytać.
Przy otwieraniu strony internetowej Państwa przeglądarka wyszukuje kod Facebook social plugins bezpośrednio z serwera Facebook i włącza go do strony przedstawionej na Państwa ekranie. Dlatego nie posiadamy bezpośredniego wpływu na zakres Facebooka.
Według własnych informacji Facebook zapisuje na czas 90 dni datę i godzinę odwiedzin, konkretny adres internetowy, na którym znajduje się social plugin oraz dodatkowe dane techniczne takie jak na przykład adres IP, rodzaj przeglądarki lub system operacyjny, aby następnie zoptymalizować swoje usługi. Po upływie 90 dni dane są utajniane tak, że nie mogą już zostać z Państwem powiązane. Dodatkowe informacje Facebook dotyczące niniejszego tematu znajda Państwo tutaj.
Jeśli podczas Państwa odwiedzin w Defshop jesteście równocześnie zalogowani na Facebooku, Facebook może odwiedzone przez Państwa strony przyporządkować do Państwa konta na Facebooku. Przez kliknięcie na Facebook social plugins przekazywana jest do Facebook informacja o tej interakcji oraz tam zapisywana.
Wskazówki Facebook o ochronie danych jak również dalsze możliwości ustawień chroniących sferę prywatną mogą Państwo tutaj pobrać. Prosimy o regularne informowanie się na wszystkich podanych linkach dotyczących Facebook, ponieważ przepisy o ochronie danych Facebooka są często aktualizowane i dopasowywane z powodu poszerzanej funkcjonalności social plugins.

Zastosowanie przycisku Google+
Defshop oferuje Państwu możliwość oznaczania określonych zawartości przyciskiem Google +1 i polecania przez sieć Google+. Niniejsza usługa prowadzona jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.
Przy otwieraniu strony internetowej Państwa przeglądarka wyszukuje kod przycisku Google +1 bezpośrednio z serwera Google i włącza go do strony przedstawionej na Państwa ekranie. Dlatego nie posiadamy bezpośrednio wpływu na zakres pobieranych przez Google w związku z tym danych.
Według własnych informacji Google pobiera zarówno informację, którą oznaczyli Państwo przy pomocy +1, jak i informacje o stronie, którą odwiedzili Państwo przy klikaniu na +1. Poza tym pobierany jest według Google Państwa adres IP i inne informacje związane z przeglądarką. 1 marca 2012 Google ujednoliciło Oświadczenie o ochronie danych osobowych i zdecydowało o nie udostępnianiu dalszych informacji dotyczących istotnego korzystania z przycisku +1 z powodu ochrony danych. Przepisy o ochronie danych przycisku +1 i Google Plus nie są już dostępne.
Jeśli są Państwo zalogowani na Google swoim kontem, pobrane informacje są przyporządkowywane do Państwa konta Google. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako wskazówki wraz z Państwa nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google lub na Państwa profilu.
Według własnych informacji Google nie pobiera przebiegu Państwa korzystania z Internetu i nie analizuje odwiedzin na stronie z przyciskiem +1 również w inny sposób. Google zapisuje jednak krótkotrwale, normalnie na ok. dwa tygodnie, niektóre dane o Państwa odwiedzinach w celach pielęgnacji systemu i usuwania błędów. Niniejsze dane nie są jednak organizowane według indywidualnych profili, nazw użytkownika lub adresów URL. Dodatkowe informacje Google dotyczące niniejszego tematu znajdą Państwo tutaj.
Posiadają Państwo zawsze kontrolę o zawartości +1. Mogą Państwo zarządzać wszystkimi +1 przez tab +1 w Państwa profilu Google. Jeśli nie chcą Państwo aby Google zbierało dane przez nasze strony internetowe i łączyło z Państwa kontem Google, należy przed wejściem na stronę wylogować się z konta Google.
Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania, zapisywania i przetwarzania Państwa danych przez Google, jak również dotyczących pojedynczych ustawień znajdą Państwo na poniższych linkach:

- przyciski +1,
- profil Google,
- tab +1
- przepisy o ochronie danych Google.

Prosimy o regularne informowanie się na wszystkich podanych linkach dotyczących Google, ponieważ przepisy o ochronie danych Google są często aktualizowane i dopasowywane.

Włączenie Twittera
Defshop oferuje Państwu możliwość przesyłanie określonych zawartości przez Twitter. Jest to możliwe przez usługę firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 i odpowiednio skonfigurowany plugin.
Przy otwieraniu strony internetowej Państwa przeglądarka wyszukuje kod przycisku Twitter bezpośrednio z serwera firmy Twitter Inc. i włącza go do strony przedstawionej na Państwa ekranie. Dlatego nie posiadamy bezpośrednio wpływu na zakres pobieranych przez Twitter w związku z tym danych.
Według własnych informacji Twitter zapisuje zawartość wiadomości tweeta i jej metadane. Do tego zalicza się data i godzina tweeta, adres internetowy, na którym znajduje się przycisk tweet i dodatkowe dane techniczne takie jak adres IP, typ przeglądarki i stosowany system operacyjny. Twitter nie informuje jak długo są zapisywane niniejsze informacje. Dodatkowe informacje Twitter Inc. dotyczące niniejszego tematu znajdą Państwo tutaj.
Prosimy o regularne informowanie się na wszystkich podanych linkach dotyczących Twitter, ponieważ przepisy o ochronie danych Twitter są często aktualizowane i dopasowywane.

Tekst umowy
Tekst umowy jest przez nas zapisany i wysłany do Was drogą e-mailową wraz z danymi zamówienia. W każdej chwili posiadasz tutaj możliwość wzglądu w ogólne warunki handlowe. Dokonane zamówienia możesz sprawdzić na Twoim końcie klienta.

Państwa prawa
Posiadają Państwo o każdej porze prawo do bezpłatnej informacji, sprostowania, zablokowania i ewentualnego usunięcia odnośnie Państwa zapisanych danych. Prosimy o zwrócenie się do naszego serwisu klienta tel: 030 40998241 lub poprzez e-mail [email protected], lub wysłanie faksu: 030 409982401.
Również przy wszystkich innych pytaniach związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem lub korzystaniem z Państwa danych jak również dotyczących odwołania przekazanej zgody mogą się Państwo zwrócić do naszego serwisu klienta.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych, należy zwrócić się do naszego serwisu:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH
Thomas Fritsch
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Tel: +49 341 4653-182
Faks: +49 341 4653-423
[email protected]